14 Ocak 2010 Perşembe

Sözleşmeli personele 2010 müjdesi


Sözleşmeli personelle ilgili olarak fesih gerekçeleri konusunda yeni bir düzenlemeye gidildi.


Sözleşmeli personelin hastalık izninin 30 günü aşması, döner sermaye gelirlerinin yetersiz kalması gibi nedenler fesih gerekçesi olmaktan çıktı.

Sağlık-Sen'in 2009 yılında açtığı davalar sonucu, 4/B'lilerin hizmet sözleşmesinde yer alan döner sermaye gelirlerinin yetersizliği gerekçesiyle fesih ve hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenlemeler yargı tarafından durdurulmuştu. Sağlık Bakanlığı, 4/B'lilerin 2010 yılı hizmet sözleşmesini yargı kararları çerçevesinde yeniden düzenledi.

Buna göre, daha önce hizmet sözleşmesinin 9. maddesinde yer alan ve döner sermaye gelirleri yetersiz kalması halinde kuruma hizmet sözleşmesini feshetme hakkını tanıyan düzenleme, Danıştay 12. Dairesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile 2010 yılı hizmet sözleşmesinden çıkartıldı.

Hizmet sözleşmesinin izinlerle ilgili 8. maddesinde hastalık iznini 30 günle sınırlandıran hüküm ise Danıştay 12. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararına yer verilerek düzenlendi.

Danıştay 12. Dairesi hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenleme hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararında, sözleşmeli personel çalıştırma kurallarının, sözleşmeli personelin haklarını çağdaş koşullarda korumaktan uzak olduğu yorumunda bulunmuştu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder