23 Şubat 2010 Salı

Türkiye'nin yarısına pornocu dedi!


Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Şaban Cankat Taşkın, porno yayınla ilgili öyle bir açıklamaya imza attı ki..

Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Şaban Cankat Taşkın, internet kullanıcılarının neredeyse yarısının pornografi tüketicisi olduğunu öne sürdü.

Taşkın, TCK'nın 226. maddesinde yer alan 'bilgisayarda müstehcen görüntü bulundurma suçu'nun, mağduriyetlerin önlenmesi bakımından daha dar kapsamda ele alınması gerektiğini savundu.

Taşkın ayrıca, bilgisayarda müstehcen görüntü bulundurmayı suç saymanın, laik devlette kabul edilebilir bir uygulama olmadığını iddia etti.

Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Cankat Taşkın, bilişim hukuku konusunda Bursa Baro Evi'nde bir seminer verdi. Taşkın, 'İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da ve ilgili yönetmelikte düzenlenen erişim yasağı, cevap ve düzeltme hakkı, internet servis sağlayıcılarının yükümlülükleri; CMUK'a göre bilgisayarların aranması, internet bankacılığından doğan hukuki sorumluluklar, istenmeyen e-posta ve SMS'ler ve bunlarla ilgili Yargıtay kararlarını anlattı.

Bursa Barosu Başkanı Zeki Kahraman'ın da izlediği seminerde Taşkın, bilişim hukukunda yer alan müstehcenlik suçuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türk Ceza Kanunu (TCK)'na göre müstehcen görüntülerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satışa arz edilmesi, satılması, nakledilmesi, depolanması, ihraç edilmesi, bulundurulması ya da başkalarının kullanımına sunulması suç olarak kabul edilmiştir. Bir başka deyişle, müstehcenlik suçunun maddi unsuru, bu sayılan eylemlerden herhangi biridir. Bulundurma eylemi de maddeye göre suç sayılmaktadır. Ancak, salt lafzi yorumla yola çıkılarak, kanundaki bulundurma eyleminin başlı başına suç sayılması birtakım ciddi hukuki sorunlara yol açabilecektir. Öncelikle belirtmemiz gerekmektedir ki TCK 226 yorumlanırken, tüm internet kullanıcılarının neredeyse yarısının internetteki pornografinin tüketicisi olduğu da düşünülmeli ve müstehcenlik kavramının olabildiğince dar yorumlanması, doğabilecek olası mağduriyetleri baştan önleyebilecektir."

TCK'nın 226. maddesinin açık ve net biçimde kaleme alınmadığını söyleyen Taşkın, "Bulundurma, sanığın bilgisayarında veya veri taşıma aygıtında yer almasıdır. Depolamaktan kasıt ise müstehcen içerikli görüntülerin, bilgisayarda, veri taşıma aygıtında yer alması ancak, bu verilerin sayısının bulundurmaya göre daha fazla olmasıdır. Sözgelimi, tek bir görüntünün yer alması bulundurmak olarak tanımlanırken, birden çok görüntünün bir veri taşıma aygıtında ya da bilgisayarda yer alması depolama olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, bulundurmada amaç tüketmek olarak yorumlanabilir. Zira sanığın veri taşıma aygıtında bir veya birkaç görüntü yer almakta ve sanık bu görüntülerden kendisi yararlanmaktadır. Ancak depolamada ise görüntü sayısı çok olduğundan, sanığın bu görüntüleri satma, dağıtma gibi bir amacı olabilir." diye konuştu.

Avukat Cankat Taşkın, müstehcen içerikli herhangi bir görüntüyü bulundurmanın ya da depolamanın suç sayılmasının laik devlette kabul edilebilir bir uygulama olmadığını savunarak, "Zira bir laik hukuk devleti, vatandaşının kişisel bilgisayarında hangi görüntüleri bulundurduğu ile veya depoladığı ile ilgilenmemelidir. Aksi halde, tabiri yerindeyse, devlet 'namus bekçiliği'ne soyunmuş olacaktır ki bu tür bir yaklaşımın kişilerin özel yaşamına aykırı olduğu da açıktır." dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder